Novinky

Byty pre mladé rodiny a dôchodcov na Popradskej

V areáli bývalého športového gymnázia na Popradskej ulici plánuje spoločnosť INTEGRAL SOLUTIONS s.r.o. vybudovať polyfunkčnú budovu s obchodným centrom a bytmi nižšieho štandardu najmä pre mladé rodiny alebo dôchodcov.

„V poradí štvrtú súťaž sme už vyhodnotili, prihlásil sa nám jeden záujemca. Víťazná spoločnosť už vložila na účet KSK zábezpeku vo výške 33–tisíc eur. V prípade, že do 27. júna neuhradí celú sumu, zábezpeka prepadne v náš prospech.“ hovorí riaditeľ úradu KSK Ondrej Bernát.

Rovnaká spoločnosť už v roku 2012 ponúkla za túto nehnuteľnosť 1 900 020 eur, avšak účastnícku zálohu vo výške 33 000 eur na účet KSK poslala až po termíne a z tohto dôvodu bola súťaž vyhodnotená ako neúspešná.

Z dôvodu, že prevod vlastníctva nehnuteľností doposiaľ nebol úspešný a nehnuteľnosti neužívaním chátrajú, komisia odporučila Zastupiteľstvu KSK zníženie minimálnej kúpnej ceny na 1 800 000,00 €.

Na zníženú cenu reagoval šéf komisie pre nakladanie s majetkom Martin Pado takto: „Viem, že tá cena je nižšia ako predtým, a keďže o areál má záujem opäť tá istá firma, môže to zvádzať k rôznym úvahám. Ale prvoradé je, aby sme to konečne predali a nemuseli sa už oň vôbec starať, lebo aj to odčerpáva peniaze z rozpočtu. Aj preto budem rád, ak kraj tým získa 1,8 milióna eur, pretože pravdou je aj to, že hodnota areálu na Popradskej za tie roky nevyužívania predsa len poklesla.“

Z uvedenej zníženej ceny a znaleckého posudku vyplýva, že predajná cena pozemku bola približne 50 Eur/m2 a samotná budova bola predaná za približne 600 000 Eur.

Ešte dodáme, že mesto Košice uvažovalo o možnosti, že areál na Popradskej ulici využije ako domov dôchodcov.

Špecifikácia predmetnej nehnuteľnosti

 starší dvojizbový bytbyt na Južnej strane
mesačné náklady spolu450,00 €435,00 €
Cena bytu57 000,00 €67 000,00 €
Splátka hypotéky300,00 €350,00 €
Mesačné režijné náklady150,00 €85,00 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *