Nové byty

Novostavba Garbiarska – nízkoenergetické bývanie

Názov stavby: Dobrá adresa Gargiarska 14 – Bývanie v centre Košíc
Termín začatia: 3/2014
Termín ukončenia stavby: 11/2014
Investor a zhotoviteľ: IZOLA Košice s.r.o., Textilná 8 Košice

Zámerom investora a zároveň zhotoviteľa IZOLA Košice, s.r.o. je vytvoriť bezpečné, nízkoenergetické bývanie v centre Košíc.

Novostavba na Garbiarskej ulici v Košiciach ponúkne 42 nízkoenergetických bytov. Areál pozostáva z troch objektov. Dve pôvodné dvojpodlažné tehlové budovy sú rekonštruované a nadstavované. V štvorpodlažnom uličnom objekte sú umiestnené 3 štvorizbové a 6 trojizbových bytov. Na prvom nadzemnom podlaží bude umiestnená prevádzka vytvárajúca pridanú hodnotu pre bývajúcich – kaviareň/denné bistro. V dvorovom päťpodlažnom objekte sa nachádza 33 malometrážnych dvoj a trojizbových bytov. Oba objekty majú výťah. Novopostavený je dvojpodlažný parkovací objekt s 28 parkovacími miestami. Ďalších 20 parkovacích miest je umiestnených na spevnených plochách v areáli.

Kontakt

Ing. Ivona Valocká
0905 489 314
valocka@izola.sk
IZOLA Košice s.r.o.
Textilná 8, 040 12

www.garbiarska.sk