CenyNovinky

Sú košické byty predražené?

Podnetom k napísaniu tohto článku boli opakujúce sa otázky čitateľov ohľadom predpokladaného vývoja cien košických bytov. Predovšetkým tí na strane kupujúcich majú obavy z možného poklesu cien a znehodnotenia investície.

Táto opatrnosť je na mieste, keďže takmer každý z nás pozná niekoho, kto kúpil byt v čase vrcholiaceho realitného boom-u a dnes má jeho nehnuteľnosť hodnotu nižšiu o 15 až 20 %. V médiách sa tiež neustále špekuluje o nafúknutých cenách nehnuteľností a o potrebe ich zosúladenia s disponibilnými príjmami.

Práve pomer cien bytov a príjmov domácností je najlepším a najpoužívanejším indikátorom zdravia realitného trhu. Presnejšie je to pomer mediánu cien bytov a mediánu ročného disponibilného príjmu domácnosti (čo je to medián?).

Ceny bytov

Pre potreby našich výpočtov sme u cien bytov vychádzali z údajov NBS a Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) a za strednú hodnotu sme zvolili byt s rozlohou 64 m2 (viac o cenách bytov)

Údaje za Košický kraj

RokCena za 1 m2Cena za byt 64 m2
2007812,00 €51 968,00 €
20081 137,00 €72 768,00 €
2009922,00 €59 008,00 €
2010941,00 €60 224,00 €
2011975,00 €62 400,00 €

Disponibilný príjem domácnosti

Pri tomto údaji sme vychádzali z Informatívnej správy Štatistického úradu SR o o príjmoch a životných podmienkach. Medián disponibilného príjmu na osobu mesačne sme násobili priemerným počtom členov domácnosti, ktorého súčasná hodnota je 2,83 (ZDROJ: Charakteristika domácností podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2001)

Údaje za Košický kraj

RokMedián ročného disponibilného príjmu na osobuPriemerný počet členov domácnostiMedián ročného disponibilného príjmu domácnosti
20074 836,00 €2,8313 685,88 €
20085 340,00 €2,8315 112,20 €
20095 712,00 €2,8316 164,96 €
20105 928,00 €2,8316 776,24 €
20116 216,00 €2,8317 591,28 €

Kedy môžeme hovoriť o realitnej bubline?

O realitnej bubline môžeme hovoriť v prípade, ak cena nášho 64 m2 bytu viac ako päťnásobne prevyšuje ročný disponibilný príjem domácnosti. Hodnoty medzi 4 a 5 sa považujú za kritické.

Výsledok v Košickom kraji

RokPomer mediánu cien bytov a mediánu ročného disponibilného príjmu domácnosti
20073,80
20084,82
20093,65
20103,59
20113,55

Z výsledkov je jasne vidieť vznikajúcu realitnú bublinu tesne pred vypuknutím krízy v roku 2008, ktorá výrazne stlačila ceny bytov nadol. V súčasnosti je pomer cien bytov a príjmov stabilný a tento trend sa očakáva aj v nasledujúcich rokoch.