Štátny fond rozvoja bývania pre mladých

Zvýhodnená hypotéka pre mladých, Štátny fond rozvoja bývania a stavebné sporenie sú dnes najvyužívanejšou a najlacnejšou formou financovania bývania u mladých slobodných ľudí a mladých rodín. Podmienky úveru na byt pre mladých zo Štátneho fondu rozvoj bývania: vek do 35 rokov (pri manželoch stačí, aby túto podmienku spĺňal aspoň jeden z manželov) podlahová plocha kupovaného […]