CenyNovinky

Vývoj cien bytov v prvom štvrťroku 2012

V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2011 sa podľa údajov NBS a Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) priemerná cena za 1 m2 nehnuteľností na bývanie v prvom štvrťroku 2012 znížila o 1 € na cenu 1235 €/m2 – aktuálne ceny bytov

Tento mierny pokles bol vyvolaný poklesom ceny za 1 m2 bytov o 4 €/m2 na hodnotu 1305 €/m2, zatiaľ čo ceny domov v sledovanom období mierne rástli. Výrazné rozdiely sú naďalej aj vo vývoji cien jednotlivých typov bytov. Kým ceny 2. a 4. izbových bytov sa v prvom štvrťroku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim
štvrťrokom naďalej znižovali, ceny 3. a 5. izbových bytov rástli.

Najvýraznejšie rástli ceny 1. izbových bytov a to až o 25 €/m2 predchádzajúcemu štvrťroku. Na druhej strane najväčší pokles cien zaznamenali 4. izbové byty a to o 39 €/m2 oproti predchádzajúcemu štvrťroku.

Ďalšou významnou skutočnoťou je, že ceny domov v prvom štvrťroku 2012 rástli prvýkrát po troch rokoch.
Predpokladáme, že tento zvýšený záujem o domy súvisí so skutočnosťou, že dom si dnes možno obstarať za rovnakú cenu ako stále pomerne drahé byty v novostavbách.

Vývoj v Košiciach

V Košickom kraji došlo po výraznom prepade cien v poslednom štvrťroku 2011 k stabilizácii a cien bytov a domov. Priemerná cena za 1 m2 sa v prvom štvrťroku 2012 zvýšila o 6 € na cenu 960 €/m2. Medziročne však ceny výrazne klesli z 996 €/m2 na 960 €/m2.

Aký bude ďalší vývoj?

Kým medziročne zaznamenávajú nehnuteľnosti na bývanie pokles cien, pri medzištvrťročnom porovnaní je pokles priemerných cien len 1 €/m2, čo je signálom stabilizácie realitného trhu. Ďalší vývoj cien bytov je závislý predovšetkým od očakávaní mladých rodín a domácností, ktoré riešia otázku prvého bývania. Banky očakávajú postupný rast záujmu o úverové produkty na financovanie bývania. Aj keď treba dodať, že významná časť nových úverov na bývanie je v súčasnosti použitá na refinancovanie starých úverov a na rekonštrukciu už existujúceho bývania.

V roku 2012 preto neočakávame výrazné oživenie realitného trhu a skôr predpokladáme stabilizáciu súčasných cien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *